Angajatorii care vor angaja șomeri din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, ar putea primi subvenţii din partea statului pentru compensarea parţială a salariului acestora.

Parlamentul a votat, în ședința de astăzi, proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă, în lectură finală.

Proiectul propune oferirea de subvenţii lunare în sumă egală cu 30% din mărimea salariului mediu pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare şomer angajat. Subvenţia se acordă în special pentru compensarea parţială a salariului celui angajat.

Scopul inițiativei este de a facilita integrarea șomerilor din grupuri vulnerabile în cîmpul muncii. Noile prevederi se referă la următoarele categorii de șomeri: persoanele în vîrstă de 50 ani şi peste, persoanele eliberate din locurile de detenţie, victimele ale traficului de fiinţe umane, persoanele care se luptă cu consumul de substanţe, victimele violenţei în familie și alte categorii vulnerabile.

La fel, se vor oferi subvenţiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, angajate cu contract individual de muncă, pe un termen nedeterminat. În aceste cazuri se va compensa 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenţiei nu va depăşi cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.