Stațiile de epurare învechite reprezintă principalul factor de poluare a apelor de suprafață din Republica Moldova. Apele reziduale filtrate necorespunzător afectează pămîntul, aerul și viețuitoarele acvatice care au condiții tot mai grele de trai.

Pe teritoriul țării sînt 183 de stații de epurare, dintre care 143 funcționează ineficient, adică peste 78% au nevoie de reparații capitale sau înlocuirea cu stații noi, arată datele prezentate de Inspectoratul Ecologic de Stat.

Fără stații de epurare eficiente, rîurile și lacurile din Moldova vor fi în continuare poluate de substanțe reziduale precum azotul și fosforul.

Cea mai serioasă problemă pentru ecologia Moldovei este la Soroca, o problemă care există de mulți ani. Acolo nu funcționează o stație de epurare, iar mii de tone de apă se revarsă în rîul Nistru. Nici stațiile de la Otaci sau Criuleni nu funcționează mai bine, motiv pentru care bătrînul fluviu are de suferit.

La Florești, apele reziduale netratate corespunzător se duc în Răut.

Starea ecologică nu e mai bună nici în zona de sud a Republicii Moldova. În raionul Ștefan Vodă sînt 12 stații, dintre care cea din Olănești nu mai funcționează.

În Republica Moldova sînt însă și raioane unde situația e un pic mai bună. Bunăoară în orașul Călărași a fost construită o stație de epurare nouă cu 3 ani în urmă. În prezent, stații de epurare se construiesc în satele Sipoteni, Vălcineț, Onișcani și Temeleuți.

La Ungheni stația datează din anii 70.

Conform unor date prezentate de Mișcarea Ecologistă din Moldova, pe teritoriul ţării existau 828 de apeducte, din care 73 nu sînt funcţionale. La aceste apeducte sînt conectate 378 de localităţi din care 76,7% reprezintă oraşe şi 36,2% – localităţi rurale. Sistemele de alimentare cu apă nu sînt dotate cu sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Din totalul de apeducte (828), doar 158 sînt dotate cu sisteme de canalizare, din care doar 110 funcţionează şi 124 sînt dotate cu staţii de epurare.