Modalitatea de solicitare a ajutorului social de către cetățeni a fost simplificată.

În acest scop, Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de modificări și completări la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și de plată a ajutorului social, a relatat pentru MOLDPRES Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului.

Conform noilor prevederi, solicitarea de ajutor social va putea fi depusă nu doar pe suport de hîrtie, cum este în prezent, dar și prin telefon. De asemenea, cererile incomplete vor fi acceptate pentru examinare urmînd ca pe parcursul a cinci zile lucrătoare din momentul înregistrării să fie fi prezentate datele sau actele necesare.

Cererile vor fi înregistrate și examinate prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Asistență Socială”.

În același timp, documentul reglementează mecanismul de implementare a Acordului de cooperare încheiat între beneficiarul de ajutor social și Direcția asistență socială și protecție a familiei. Astfel, persoana care va beneficia de prestații sociale își asumă obligaţia să utilizeze resursele financiare primite în folosul familiei, primordial pentru asigurarea cu produse alimentare, vestimentație,  îngrijiri medicale și școlarizarea obligatorie a copiilor. Corectitudinea utilizării banilor primiți va fi verificată de comisiile instituite la nivel local. Dacă se va constata încălcarea repetată a obligațiilor asumate, ajutorul social va fi stopat.