Stimaţi veterani al celui de al Doilea Război Mondial!

Stimaţi concetăţeni!

Ziua de 9 mai – Ziua Victoriei şi a Comemorării celor căzuţi în cel de al Doilea Război Mondial

este un bun prilej pentru a transmite cele mai sincere felicitări  şi urări de sănătate cuvinte de consideraţie tuturor veteranilor.

Dragi veterani,doresc să vă mulţumesc pentru curajul ,dîrzenia şi patriotismul de care a-ţi dat dovadă atunci.

Ştiu şi realizez faptul că a-ţi făcut aceasta pentru părinţii voştri,fraţii şi surorile voastre,soţiile şi copii dumneavoastră de atunci, dar şi pentru noi cei care peste ani vă suntem recunoscători că trăim în pace şi armonie.

Cu profundă recunoştinţă, pentru merite deosebite, curaj şi devotament civic ne adresăm astăzi celor ce au dat dovadă în al II-lea război mondial de bărbăţie, manifestând calităţi de sacrificiu.