Pe parcursul trimestrului I al anului 2017 Portul Internațional Liber Giurgiulești a acostat și deservit 56 de diverse tipuri de nave, inclusiv vase petroliere.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2017 Portul Internațional Liber Giurgiulești a acostat și deservit 56 de diverse tipuri de nave, inclusiv vase petroliere.

La fel, în această perioadă, pe teritoriul terminalului petrolier al Portului Internaţional au fost importate 58,6 mii de tone de producție petrolieră sau de 1,9 ori mai multă decît în trimestrul I din 2016. Concomitent, prin intermediul terminalului petrolier au fost exportate 4,2 mii de tone de produse petroliere. La finele perioadei de raportare încă aproximativ 18,5 mii de tone de produse petroliere erau depozitate. Majorarea volumelor de produse petroliere se datorează și exploatării intense a terminalului feroviar atît cu ecartament larg, cît și îngust (european).

Pe parcursul trimestrul I a.c. terminalul de mărfuri generale si containereși-a continuat activitatea sa sa de import si export a mărfurilor, in special exportul de cereale si producție vinicola in containere. Per ansamblu, prin intermediul terminalului au fost transbordate 22,0 mii tone de mărfuri, dintre care 5,8 mii tone de mărfuriau fost importate în port din exteriorul țării și 16,1mii tone au fost exportate. Printre mărfurile tranzitate pot fi evidențiatediverse materiale de construcție, metale, containere, produse ambalate etc.

În perioada ianuarie – martie 2017, prin intermediul terminalului cerealier au fost exportate 88,7 mii de tone de producție cerealieră sau cu 37,1% mai puțină faţă de  cea din perioada corespunzătoare a anului precedent. La finele trimestrului, pe teritoriul terminalului cerealier erau depozitate circa 31 de mii de tone de producție cerealieră, aduse, de asemenea, de companiile autohtone.

A continuat transbordarea uleiului vegetal prin Portul Internaţional. În esență, în trimestrul I din 2017 au fost exportate 15,6 mii de tone de ulei vegetal. În context, în perioada de gestiune, prin intermediul terminalelor fluviale au fost transbordate 184,8 mii de tone de mărfuri diverse sau de 1,5 ori mai multe decît în trimestrul I 2016.