Inspectoratul General al Poliției în cooperare cu serviciile speciale din Ucraina au desfășurat exercițiul antiterorist „BUCOVINA-2018”.

În operațiune au fost antrenate instituțiile sistemului național de prevenire și combatere a terorismului.

Aplicațiile tactice, organizate la nivel regional, au avut loc în perioada 2-8 iunie a.c., scopul acestora fiind testarea, evaluarea și îmbunătățirea procedurilor și mecanismelor de interacțiune și interoperabilitate dintre autorități, în situații de criză teroristă.

Exercițiul a fost planificat, coordonat și monitorizat de către Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, fiind conceput în baza noilor riscuri și tendințe ale evoluției fenomenului terorist la nivel regional și internațional.

Acțiunile realizate au demonstrat importanța cooperării în lupta împotriva manifestărilor de terorism şi crimei organizate, necesitatea dezvoltării și îmbunătățirii capacităților de reacționare, operaționale și de management ale autorităţilor de resort.