Pe 20 mai, Compania de Stat „Ukrghidroenergo”, care exploatează centralele hidroelectrice mari amplasate pe sectoarele ucrainene ale Niprului și Nistrului, a finalizat recepționarea obiecțiilor, propunerilor și recomandărilor pentru proiectul noilor „Reguli de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP”.

Documentul va înlocui „Regulile de exploatare a rezervoarelor complexului hidrotehnic Nistrean”, de care, timp de 30 de ani (!), se conduc hidroenergeticienii ucraineni. Ecologii moldoveni au multe pretenții față de proiectul documentului, una dintre acestea ținînd de faptul că partea ucraineană nu recunoaște dreptul egal al Moldovei la apa Nistrului.

Odată, peste treizeci de ani…

Oricît ar fi de paradoxal (în pofida abordării ambigue a trecutului sovietic de către fostele și actuala guvernare a Ucrainei), dar pe Nistru hidroenergeticienii ucraineni își continuă activitatea conform unui regulament din epoca sovietică – „Regulile de exploatare a rezervoarelor complexului hidrotehnic nistrean”, aprobate de Ministerul Gospodăririi Apelor al URSS în iulie 1987. Documentul dat îi satisface în totalitate. Chiar în așa măsură, că în cadrul negocierilor cu reprezentanții Moldovei privind Acordul de funcționate a hidrocentralei de pe Nistru negociatorii ucraineni au propus să fie păstrată valabilitatea „Regulilor de exploatare” din 1987 pentru încă 99 de ani!

În august 2017, Kievul oficial a expediat părții moldovenești pentru examinare noua variantă a Acordului dintre Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Moldova privind asigurarea funcționării Complexului hidroenergetic de pe Nistru. Pentru Kiev este extrem de important ca acest document să fie semnat în cel mai apropiat timp, pentru a finaliza lucrările de construcție a Centralei hidroelectrice de acumulare prin pompare (CHEAP) și a o scoate la privatizare (e necesar să fie ridicat nivelul rezervorului-tampon pentru ca să poată funcționa încă patru generatoare hidroenergetice în plus față de cele trei existente, iar pentru asta trebuie ridicate barajele și inundate 9,44 ha din teritoriul moldovenesc).

În art.2 al proiectului expediat se propunea ca regimul de funcționare a hidrocentralei de pe Nistru să fie stabilit în conformitate cu – „Regulile de exploatare a rezervoarelor Complexului hidrotehnic nistrean”, aprobate de Ministerul Ameliorării și Gospodăririi Apelor a fostei URSS la 31 iulie 1987. Iar în art. 10 – să fie încheiat un acord hidroenergetic pentru o perioadă de 99 de ani „cu prelungirea lui automată pentru următoarele perioade similare”. Așadar, conform intenției părții ucrainene, și „Regulile de exploatare a rezervoarelor nistrene” de acum 30 de ani ar putea fi valabile încă un secol!

„În cadrul ședinței grupului de experți, moldovenii au criticat conținutul art. 2 inclusiv pentru faptul că în regulile vechi nu există CHE-2, ci doar barajul inferior al rezervorului-tampon. Adică regulile de exploatare a rezervoarelor nistrene din 1987 au fost demult depășite și trebuie schimbate. În acel moment, pentru Ucraina cel mai important era să nu admită stipulări concrete în așa-numitul articol ”ecologic” al Acordului privind centrala hidroenergetică – art. 6, de aceea a apărut ideea transferării lor în noile reguli de exploatare a rezervoarelor de pe Nistru. Aceasta e preistoria problemei”, a explicat pentru Noi.md Ilia Trombițchi, director al Asociaţiei Internaţionale Ecologice a Păstrătorilor Rîului Nistru „Eco-Tiras”.

Ecologii din cele două țări demult critică „Regulile de exploatare a rezervoarelor hidrografice ale complexului hidrologic de pe Nistru ” din 1987 și pledează pentru anularea lor. Cunoscutul savant Ivan Rusev, doctor în biologie, declara acum cîțiva ani că aceste reguli au fost elaborate încă în perioada sovietică, fără a ține cont de interesele deltei și a milioanelor de locuitori din bazinul cursului inferior al Nistrului. La baza lor stă ”principiul sovietic al gigantomaniei” – mai întîi satisfacerea necesităților energeticii, și pe urmă soluționarea problemelor ecologice și sanitare ale Moldovei și regiunii Odessa, ceea ce le convine actualilor energeticieni ucraineni.

„În condițiile «regulilor sovietice», de facto, are loc un joc fără reguli. Ecluzele pentru evacuarea apei se deschid așa cum le convine energeticienilor, ”managerilor apei” și pescarilor din regiunea Cernăuți, care au uzurpat dreptul de a gestiona, în interesele lor înguste, regimul de apă al Nistrului comun. Întreaga lor activitate ignoră interesele sociale și ecologice ale Moldovei și regiunii Odessa și au singurul scop de a obține profit. Apa, în special în anii arizi, cînd delta rîului are nevoie de toleranță ecologică, curge în aval, în pofida logicii elementare a inundațiilor de primăvară. Delta nu primește la timp volumul suficient de apă, care este înghițită de gurile nesătule ale rezervoarelor de apă. În virtutea existenței pietrelor carstice în albia rezervorului, o parte din apa furată de la deltă dispare pentru totdeauna, fiind infiltrată în depunerile poroase. Iar din cauza deficitului de apă în perioada critică de primăvară, în special în ultimii ani, din cauza disfuncționalităților climatice, se reduc drastic posibilitățile ecologice ale ecosistemului Nistrului inferior și rolul sanitar al rîului”, scria Ivan Rusev în 2015. De atunci situația nu s-a schimbat prea mult.

Reguli “pentru uz intern”

Pe parcursul celor 30 de ani, au fost făcute mai multe încercări de a rescrie „Regulile de exploatare a rezervoarelor hidrografice ale complexului hidrologic de pe Nistru” și a le “moderniza”. Mai ales că în acest răstimp Ucraina a reconstruit barajul inferior al CHE-2, de aceea utilizarea în continuare a acestui document nu mai are niciun sens – așa consideră ecologii, nu și energeticienii.

Inițial, funcționarii au purces la scrierea noilor reguli de exploatare a rezervoarelor nistrene în 2006. Apoi, după inundațiile catastrofale din 2008, lucrul asupra documentului s-a activizat. În vara anului 2009, la Cernăuți a avut loc o ședință de lucru cu participarea specialiștilor moldoveni și ucraineni, unde au fost examinate toate propunerile în problema dată, tot atunci părții moldovenești i-a fost transmisă spre examinate cea de-a doua redacție a Regulilor. A treia încercare de a adopta un document coordonat s-a făcut în 2011. Acum avem încercarea nr.4.

Organele abilitate ale Republicii Moldova au primit proiectul noilor „Reguli de exploatare a rezervoarelor” încă la finele anului trecut – la această înțelegere s-a ajuns pe 3 noiembrie, în cadrul consultărilor prezidate de viceministrul Economiei și Infrastructurii al RM Vitalie Iurcu și viceministrul Energeticii și Industriei Cărbunelui din Ucraina Natalia Boiko. Dar ONG-urile moldovenești și cele ucrainene au fost nevoite să obțină informațiile prin metode insider. Colegii ucraineni au primit documentul de la colegii moldoveni.

„Conform Convenției de la Aarhus [Convenția Comisiei Economice Europene a ONU „Privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în problemele de mediu” – n.red.], proiectul „Regulilor de exploatare a rezervoarelor” trebuie să fie accesibil tuturor, menționează Ilia Trombițchi. În decembrie trecut, nu a fost așa. Eu am expediat scrisori recomandate pe adresa Ministerului Economiei și Ministerului Ecologiei al RM și, respectiv, ministerelor din Ucraina, cu cererea să facă public documentul, în conformitate cu Convenția de la Aarhus. N-a fost să fie, nici măcar nu am primit vreun răspuns de la ministerele ambelor țări. Însă am obținut acest document pe căi neoficiale, și încă la mijlocul lunii decembrie 2017 am pregătit pentru partea moldovenească propuneri privind proiectul „Regulilor de exploatare a rezervoarelor”, de care în mare măsură s-a ținut cont și care au fost incluse în pozițiile Moldovei pe marginea documentului respectiv”.

Proiectul „Regulilor de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP” a devenit public abia la 20 aprilie curent – cu o lună înainte de expirarea termenului de depunere a obiecțiilor, propunerilor și recomandărilor referitoare la document, cînd Compania de Stat „Ukrghidroenergo” a publicat pe site-ul său proiectul de 108 pagini cu grafice și tabele în trei limbi – ucraineană, rusă și engleză. Însă, dacă versiunile ucraineană și engleză au fost publicate ”curat”, cea rusă avea intercalări în ucraineană, fapt ce a complicat mult studierea documentului.

Poziția ecologilor

În urma studierii prealabile a proiectului „Regulilor de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP”, alcătuite la comanda „Ukrghidroenergo”, biologul Ivan Rusev a scris pe rețelele de socializare: „Regulile elaborate de ei «joacă» pe terenul lor, doar în interesul energeticienilor și celor care fac lobby pentru «ramura piscicolă» din regiunea Cernăuți”.

Organizațiile de mediu moldovenești, deși menționează că în general varianta propusă a Regulilor este mai deplină și mai detaliată decît Regulile din 1987, atrag atenția asupra faptului că prevalează evident interesele energeticienilor. Acest lucru este evident chiar în deschiderea documentului. Dacă în Regulile din 1987 din sarcinile principale ale rezervorului nistrean face parte asigurarea compensărilor de aprovizionare cu apă, de irigații și de navigație pe Nistrul de Mijloc și cel Inferior, și doar după asta – generarea de energie electrică și controlul asupra inundațiilor, apoi în proiectul Regulilor din 2018 primează producerea energiei electrice de către CHE-1, CHE-2, CHEAP și controlul asupra inundațiilor, și numai după aceea – problemele aprovizionării cu apă, irigare, sporirea disponibilității apei Nistrului în perioadele aride și într-un final – aprovizionarea stabilă cu apă a localităților și întreprinderilor amplasate mai jos.

Ce alte momente principiale au evidențiat în avizul lor reprezentanții celor 51 de ONG-uri din bazinul Nistrului (Moldova și Ucraina) care fac parte din asociația „Eco-Tiras”?

Poziția inechitabilă a Moldovei.

Proiectul „Regulilor de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP” nu ține cont de caracterul transfrontalier al rîului Nistru. Spre exemplu, în Regulile din 1987 scrie că resursele acvatice ale rezervorului nistrean sînt distribuite între RSS Moldovenească și RSS Ucraineană conform principiului parității – 50% fiecare. „Comisia interdepartamentală poate stabili o altă distribuire a resurselor acvatice în perioadele anului, în funcție de situația concretă”, se spune în documentul aflat încă în vigoare. Iar în proiectul noilor Reguli lipsește chiar și dispoziția fundamentală privind utilizarea echitabilă și corectă a apei și distribuirea fluxului de apă între cele două țări.

„Faptul că dreptul egal la apa Nistrului nu este fixat oficial pune Moldova într-o situație inechitabilă în procesul negocierilor și în chestiunile ce țin de gestionarea rîului, și contravine acordurilor internaționale ale celor două țări”, se spune în avizul ecologilor.

În plus, proiectul noilor Reguli prevede transferul apei de consum numai pentru alimentarea orașelor ucrainene (spre exemplu, Lvov și Odessa), fără a nominaliza și alte orașe mari consumatoare de apă, cum ar fi Chișinăul și Bălțiul.

Prevalează interesele energeticienilor.

Ecologii menționează că proiectul propus de „Ukrghidroenergo” al „Regulilor de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP”, în esență, este un document tehnic ce determină funcțiile de reglare a debitului în scopul funcționării neîntrerupte a CHE, și nu ține cont de necesitățile tuturor consumatorilor și de respectarea cerințelor ecologice și păstrarea ecosistemelor cursului mediu și inferior al Nistrului.

Astfel, în document se spune că eliberarea compensatorie (evacuarea periodică sau ocazională a apei din rezervor pentru a regla curgerea apei în partea inferioară a cursului sau nivelul apei în rezervor) se va efectua numai în cazul returnării garantate sau sporite a apei, adică dacă apa va fi în exces. „Și dacă are loc un deficit de apă? Cu o astfel de «reglare», programul de dispecerat va urmări, de facto, asigurarea prioritară a necesităților energetice, inclusiv din contul celorlalți consumatori de apă”, cred cei din organizațiile ecologiste.

Evidențierea neobiectivă a unui șir de alte interese.

Avizul ecologiștilor susține că „Regulile de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP” evidențiază neobiectiv interesele gospodăriei piscicole a rezervorului nistrean, și ignoră practic interesele gospodăriei piscicole a Nistrului situate mai jos de complexul hidroenergetic, inclusiv porțiunea Nistrului pînă în deltă, unde, potențial vorbind, productivitatea peștelui este mult mai mare decît cea din rezervorul nistrean. Este tocmai acel lobby al intereselor ramurii piscicole a regiunii Cernăuți despre care vorbea Ivan Rusev.

„Rezervorul nistrean este unul pur tehnic din punctul de vedere al biodiversității și al valorii peștelui el nu este comparabil cu zona inferioară a Nistrului. Totuși, interesele gospodăriei piscicole a rezervorului au fost puse mult mai sus decît interesele gospodăriei piscicole din zona medie și cea inferioară a Nistrului”, menționează Ilia Trombițchi.

Deversările ecologice.

În esență, proiectul „Regulilor de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP” nu face diferența între deversările compensative (aruncări periodice sau episodice de apă în vederea reglării nivelului ei) și cele ecologice (evacuarea apei din rezervor în scopul menținerii stării ecologice corespunzătoare a obiectelor acvatice). În ambele cazuri volumul lor este de 100 m.c./sec.

Reprezentanților organizațiilor ecologice din cele două țări nu le este clar ce criterii au stat la baza determinării acestui volum al deversărilor ecologice.  „Este clar că o asemenea deversare nici nu poate asigura reproducerea bioresurselor și funcționarea ecosistemului fluvial, nici nu poate garanta consumul stabil de apă potabilă și pentru irigare”, susțin ei în aviz.

Potrivit ecologilor, parametrii minimi ai deversărilor ecologice de primăvară trebuie revăzuți, acestea trebuie să se producă timp de o lună, iar în perioada de vîrf a consumului de apă ele trebuie să constituie minimum 700-750 m.c./sec, pentru ca la începutul lunii mai deversarea ecologică să poată atinge delta Nistrului și bălțile să fie inundate. Organizațiile ecologiste mai consideră că Republica Moldova trebuie să participe pe deplin la stabilirea regimului deversărilor: ședințele Comisiei interdepartamentale ucrainene, la care este stabilit regimul de lucru al rezervoarelor pe timp de primăvară, nu pot fi recunoscute legitime, dacă la ele nu au participat reprezentanții Moldovei. Ideal ar fi ca atribuțiile de stabilire a deversărilor să fie transmise Comisiei bilaterale moldo-ucrainene pentru bazinul nistrean, care, deocamdată, așa și nu și-a început activitatea. Aceste măsuri sînt necesare pentru ca să nu se repete situația din anul trecut, atunci hidroenergeticienii ucraineni au început prea devreme deversarea apei acumulate – la 21 martie (înainte de ședința Comisiei interdepartamentale), apa era rece, dar era nevoie de energie electrică, și către perioada de vîrf (1 mai) fluxul a scăzut și parametrii necesari de deversare (700-750 m.c./sec) nu au fost respectați. În consecință, deversarea ecologică s-a încheiat înainte de timp, deși depunerea icrelor era în toi, și deversarea apei a fost insuficientă pentru a iriga bălțile secate ale Nistrului și a asigura reproducerea principalelor specii de pește industrial.

Și partea moldovenească a manifestat o indiferență totală față de problemele Nistrului: reprezentantul Republicii Moldova așa și nu a ajuns la ședința Comisiei interdepartamentale ucrainene, la care a fost stabilit graficul deversărilor ecologice din primăvara anului 2018. Iar în scrisoarea privind programul dorit, partea moldovenească a cerut deversări mai mici decît cele necesare – 500-550 m.c./sec în perioada de vîrf, în loc de 700-750 m.c./sec. În linii generale, scria la finele lunii martie Ivan Rusev, “pentru delta Nistrului viiturile care au acum loc practic sînt inutile, în pofida anului relativ bun pe care ni l-a dăruit natura”.

Și unde sînt perspectivele?

Se știe că Compania „Ukrghidroenergo” este principial dispusă să edifice șase CHE-uri noi pe cursul superior al Nistrului. Pentru popularizarea acestei idei și ”cointeresarea” comunităților locale au fost chiar alocate mai multe milioane de grivne. Dar aceste planuri, care vor afecta substanțial funcționarea rezervorului nistrean, în proiectul „Regulilor de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP” nu-și găsesc reflectare.

„Regulile elaborate și analiza aportului de apă în rezervor se bazează pe debitul istoric de mai sus de baraj. Dar ce va fi după edificarea noilor baraje? Pe cît de eficiente vor fi aceste reguli în viitor, dacă planurile date vor deveni un fapt în sine, căci toți parametrii debitului se vor schimba inevitabil ? Cum anume va fi coordonată funcționarea tuturor CHE-urilor noi, cascadelor etc.?”, se întreabă ecologiștii.

Ei mai atrag atenția și asupra faptului că în proiectul noilor „Reguli de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP” debitul firesc al Nistrului este apreciat pornind de la parametrii întregii perioade de observare (anii 1881-2013). „Apriori, el nu reflectă parametrii actuali. Mai rezonabil ar fi ca la planificarea și reglarea utilizării resurselor acvatice actuale să fie luate în calcul cele trei decenii din Regulile pentru descrierea climatului modern (1985-2014) sau o altă perioadă în care s-au efectuat observații ale debitului”, se menționează în aviz.

Reprezentanții organizațiilor ecologiste insistă asupra faptului ca datele privind cotele apelor din rezervorul nistrean să fie publicate zilnic în regim online. Asta se poate face simplu, prin instalarea unor posturi automatizate ”la intrare și la ieșire”. Și ecologiștii ucraineni demult deja insistă asupra acestei propuneri, dar structurile statale de profil ale Ucrainei îi ignoră de fiecare dată.

„La urma urmelor, spune Ilia Trombițchi, s-ar putea ca, după construirea celor șase CHE-uri, Nistrul să fie declarat un curs de apă modificat irevocabil, în conformitate cu Directiva-cadru a UE privind apa, și atunci orice discuție despre rolul ecologic al lui va fi lipsită de sens și lipsită de temeiuri legale. Iar lucrurile merg în această direcție.”

Ne vedem în iunie!

Cei de la „Ukrghidroenergo” spun că dezbaterile asupra proiectului noilor reguli de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP, cu toate obiecțiile și completările, vor avea loc în iunie. Care va fi formatul – negocieri bilaterale ale împuterniciților Ucrainei și Moldovei sau o dezbatere largă a documentului cu participarea specialiștilor și a reprezentanților societății civile – nu se știe deocamdată.

Ivan Rusev scria pe rețelele de socializare că, din punctul de vedere al logicii și al Legii privind estimarea impactului asupra mediului, care în Ucraina a intrat în vigoare în decembrie 2017 , energeticienii nu mai pot promova în secret interesele lor înguste, deși „avem experiența amară în care aceste departamente ignoră flagrant opinia publică și concluziile experților independenți”.

De altfel, chiar dacă în varianta finală a „Regulilor de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP” vor fi incluse propunerile și obiecțiile ecologilor, nimeni nu poate garanta că ele vor fi respectate. Nu în zadar partea ucraineană insista asupra eliminării stipulărilor concrete (inclusiv privind obligațiile ecologice) din acordul interstatal privind hidrocentrala de pe Nistru și transferării lor în documentul întitulat „Reguli de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP”, care nu are puterea juridică a unui acord interstatal.

Astăzi Ucraina are nevoie de un singur lucru – să semneze urgent contractul de arendă a 19,22 ha de teritoriu moldovenesc în regiunea Nodului hidrotehnic complex nistrean fără dreptul de reziliere anticipată. Pentru aceasta, ea ar putea face unele concesii atunci cînd se discută și se adoptă „Regulile de exploatare a rezervoarelor cascadei nistrene de CHE și CHEAP”: la urma urmelor, adoptarea acestui document încă nu înseamnă respectarea lui.

Xenia Florea

NOI.md